Fark Electronics

ELECTRONICS

Usługi

W ramach oferowanych usług FARK proponuje:
Proces naprawy:

1

  Zgłoszenie przez Klienta usterki telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

4

  Dostawa uszkodzonych urządzeń przez Klienta wraz z protokołem zgłoszeniowym

2

  Dostawa uszkodzonych urządzeń przez Klienta wraz z protokołem zgłoszeniowym

5

  Odesłanie naprawionych urządzeń wraz z serwisowym protokołem naprawy

 

3

 Przesłanie Klientowi do akceptacji kosztorysu naprawy wraz z informacją o dostępności części

Oferujemy przeglądy i naprawy:

Każdy klient otrzymuje gwarancję na wykonane prace oraz użyte do naprawy części zamienne.